Agenda

Història de la Foguera Sagrada Família

Com en quasi totes les coses, tot fet social de gran envergadura té una xicoteta història de com, i el per que, i en aquest cas no té perquè ser diferent.

En tractar-se d'un barri de recent construcció va donar motiu al fet que alguns dels nous veïns, procedents d'altres barriades amb certa tradició en les festes dels *fogueres, plantejaren la possibilitat de crear en aquest nou nucli urbà una comissió *fogueril, amb la intenció de participar en els actes festius que des de 1928 se celebren a la nostra ciutat.

En primer lloc es va procedir a posar en coneixement de tots els veïns la intenció de fer una reunió, amb la idea de crear una comissió de fogueres, aquesta reunió es realitzaria el dia 11 de juliol de 1959 en les instal·lacions del Club Atlètic Montemar, instal·lacions aquestes de caràcter privat, la qual cosa origine, que amb motiu de tal reunió, es poguera entrar a conéixer el lloc en qüestió, acudint més de mil persones, unes amb interés en la formació de la comissió de la foguera i uns altres, per a conéixer el lloc i passar allí la vetlada.

Una vegada composta part de la comissió van sorgir els primers problemes, ja que alguns van indicar no poder prestar el temps suficient a aquesta empresa, per diversos motius, la qual cosa origine que Sr. Manuel Garre Jiménez s'alçara d'assabente els centenars d'assistents i comentara que aquells que formaren la directiva, haurien de dedicar-se de ple a la idea.

Aquestes paraules van arrancar els aplaudiments dels allí presents, els quals van sol·licitar a viva veu “et volem a *tí de president” al que va accedir gustosament deixant clar que e, havia assistit allí amb la intenció de conéixer les instal·lacions de Club Atlètic Montemar.

Prova de la seua total dedicació la trobem en el diari Informació del dia 28 de Maig de 1960, en la qual va aparéixer l'esbós de la nostra primera foguera a la qual anomenaven “la milionària”, per ser la més cara de totes les presentades aqueix any.

Una vegada acabada la reunió, va donar com a resultat la configuració de la primera comissió de la Foguera Sagrada Família estant formada pel president i 44 veïns més.

Una vegada creada aquesta comissió es van fer els primers treballs d'aquesta, és a dir buscar bellesa i dames d'honor, artista constructor de fogueres i el més important, aconseguir el major nombre de col·laboradors, realitzant-se les primeres reunions en el Bar Sud-est, situat llavors, al carrer del pintor Zuloaga cantonada a Miguel Jiménez Reyes.

La bellesa d'aqueix any d'inauguració va ser la senyoreta Pilar Sánchez Monllor, la qual va tindre el privilegi de ser nomenada Dama de la Cort d'Honor de la Reina del Foc 1960, en el Teatre Principal d'Alacant, celebrant-se un espectacle dirigit pel President de la Comissió Gestora Sr. Gastón Castelló i titulat “Retrats al Carbó”.
Les dames de la nostra bellesa van ser les senyoretes María del Carmen Bañon Zaragoza i Ángeles Ramos Ponce. L'acte de presentació de les nostres belleses es realitze al pati format pels habitatges de l'anomenat bloc núm. 1.

Enguany, el delegat de ràdio i premsa Sr. Carlos Pomares Bernabeu, va compondre per a la nostra foguera un pasdoble titulat “Festa i Bon Repos”, titule est que prenc la nostra foguera com a lema i com a himne, el qual i per motius que es desconeixen, no va ser interpretat fins al dia 15 d'Abril de 1984 per la banda de música en la Cultural Carolinas i en la Plaça Manila, sent els arranjaments musicals per a banda de Sr. Horaci Ronda Marhuenda.
El pasdoble té caràcter festiu i fogueril, molt alegre i emmarcat en l'estil de molts altres de similars característiques, desglossant-se la seua estructura en dues seccions, amb una introducció de dolçaina i tabalet elements aquests, de gran tradició fogueril.

Te invitamos a realizar un viaje por nuestro timeline

Ver TimeLine